2008-2009 «Εξερεύνηση των επαγγελμάτων μέσα από το ελληνικό τραγούδι και τον ελληνικό κινηματογράφο»

2008-2009 «Εξερεύνηση των επαγγελμάτων μέσα από το ελληνικό τραγούδι και τον ελληνικό κινηματογράφο»

Πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών

Διαθεματική διδασκαλία

Διασχολική συνεργασία

 

Τίτλος: «Εξερεύνηση των επαγγελμάτων μέσα από το ελληνικό τραγούδι και τον ελληνικό κινηματογράφο»

Τάξη: Γ΄Γυμνασίου

Σχολεία: Πειραματικό Σχολείο Α.Π.Θ.,4ο Γυμνάσιο Ευόσμου , 1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

Αντικείμενα:  Σ.Ε.Π., Αγωγή Σταδιοδρομίας, Μουσική

Διάρκεια: σχολικό έτος 2008-2009

Εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκακαν: Μαρία  Πατιώ, Ευθυμία Μουρατίδου, Θεοδοσία Χαραχούσου

Αριθμός μαθητών: 50

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος του Σ.Ε.Π., επιδιώχθηκε η γνωριμία των μαθητών/τριών με τα επαγγέλματα, όπως αυτά παρουσιάζονται στο ελληνικό τραγούδι (παλιότερο και σύγχρονο) και στον ελληνικό κινηματογράφο και, μέσω αυτής, η διερεύνηση επαγγελματικών δυνατοτήτων.

Επιλέχθηκε η  μέθοδος της Ενεργού Έρευνας, εφαρμόστηκαν τα στάδια που προβλέπει και χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τεχνικές-εργαλεία:

 • Συγκέντρωση υλικού (Internet, οπτικοακουστικό υλικό).
 • Παραγωγή 2 CD με τραγούδια που αναφέρονται στα επαγγέλματα (παλαιότερα – παραδοσιακά και σύγχρονα).
 • Παραγωγή DVD με αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες όπου παρουσιάζονται επαγγέλματα.
 • Παρουσίαση
 • Ερωτηματολόγιο (δίνεται στους/στις μαθητές/τριες πριν και μετά την παρουσίαση).
 • Επεξεργασία στοιχείων – συζήτηση.

   Επιχειρήθηκε ένας πειραματικός-κριτικός-δημιουργικός τρόπος διαχείρισης της παρουσίασης των επαγγελμάτων:

 • Μια «διαφορετική» ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα επαγγέλματα.
 • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, αξιολόγησης υλικού από τους μαθητές/τριες.
 • Η δημιουργία και έκφραση συναισθημάτων και η πυροδότηση συζητήσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες να οδηγηθούν σε προβληματισμούς που θα τους φέρουν πιο κοντά στους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους τους.
 • Ο εμπλουτισμός των εμπειριών των μαθητών/τριών και η ανάπτυξη θετικής στάσης ως προς τη συμμετοχή τους σε ανάλογες δραστηριότητες.
 • Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και η πιθανή συμβολή τους στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη του υλικού.

Η δράση αυτή παρουσιάστηκε τον Απρίλιο 2009 στο πλαίσιο παρουσίασης Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και Αγωγής Υγείας.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Comments are closed.