Καλωσήλθατε  στην ιστοσελίδα των Μουσικών Δραστηριοτήτων Γυμνασίου-Λυκείου του Π.Σ.Π.Θ.

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με στόχο να αξιοποιηθεί η εμπειρία του Σχολείου από τους συναδέλφους και περιλαμβάνει:

  1. Πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών
  2. Διαθεματικές διδασκαλίες
  3. Βιωματικά εργαστήρια
  4. Οπτικο-ακουστικό υλικό, φωτογραφικό υλικό, αφίσες και προγράμματα των επιμέρους μουσικών δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών.
  5. Σύνθεση και δραστηριότητες μουσικών συνόλων

Στο Σχολείο μας, εφαρμόζεται εργαστηριακός τρόπος διδασκαλίας της μουσικής, τα μαθήματα της μουσικής σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, ακολουθείται η αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να προσεγγίσουν ολιστικά το μουσικό φαινόμενο, μέσα από ποικίλες διαδικασίες που εμπλέκονται στο τρίπτυχο: ακρόαση – ερμηνεία – δημιουργία μουσικής.

Η προσπάθεια των παιδιών να διαβάζουν, να γράφουν και να παίζουν μουσική, είναι μια σημαντική δραστηριότητα για να αντιλαμβάνονται τη μουσική, να σχηματίζουν έννοιες και να αναπτύσσουν τη μουσική φαντασία, προσοχή και μνήμη. Η θεωρία και η ιστορία της μουσικής ουδέποτε παρουσιάζονται ως ξεχωριστές και ανεφάρμοστες ποσότητες γνώσης.

Το μάθημα της μουσικής στο Σχολείο μας δεν αφορά μόνο τους μουσικούς ή μη μουσικούς, αφορά όλα τα παιδιά, γιατί όλα έχουν την περιέργεια και θέλουν να ανακαλύψουν τις αναλογίες ανάμεσα στη μουσική και τη ζωή, που μονάχα ένα «σκεπτόμενο» αυτί μπορεί να κατανοήσει.

Στο σχολείο αυτό υπηρετώ από 30/06/2007 έως και σήμερα. Οι δραστηριότητες που υλοποίησα σ’ αυτό το σχολείο είναι καταχωρισμένες στο υπομενού «Δραστηριότητες Π.Σ.Π.Θ.».

 

Μαρία Πατιώ

 μουσικός Π.Σ.Π.Θ.