Σκοπός

Το τραγούδι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης του ανθρώπου σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του. Είναι ανάγκη του ανθρώπου να τραγουδά σε οργανωμένες ομάδες.
Σκοπός της χορωδίας είναι η καλλιέργεια φωνητικών δεξιοτήτων και της μουσικότητας των παιδιών μέσα από την ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία μουσικής, η ευαισθητοποίηση των παιδιών και η καλλιτεχνική αναβάθμιση. Η καλλιέργεια της μουσικότητας, της έμφυτης δυνατότητας του ανθρώπου για καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση, αποβλέπει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς των μαθητών/τριών και παράλληλα στη δημιουργία μιας δια βίου σχέσης του με την Τέχνη της Μουσικής.

Συνοπτική ανάπτυξη περιεχομένου
Στο πλαίσιο του χορωδίας οι μαθήτριες:
• Γνωρίζουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος, της διαφραγματικής αναπνοής και τον τρόπο λειτουργίας των φωνητικών χορδών σε συνδυασμό με το αναπνευστικό σύστημα
• Μαθαίνουν τα όρια των φωνών διαφόρων τύπων χορωδιών
• Μαθαίνουν τον σωστό έλεγχος της αναπνοής
• Μαθαίνουν τον σωστό έλεγχο της φωνής
• Εφαρμόζουν τη σωστή στάση του σώματος
• Κάνουν ασκήσεις κατάλληλες για χορωδούς, που περιλαμβάνουν τη συνειδητή εξάσκηση των μυών του προσώπου, του σαγονιού, της γλώσσας, των χειλιών, του λαιμού
• Αναπτύσσουν τις φωνητικές τους δεξιότητες
• Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους ελέγχοντας την άρθρωση, την τονική και ρυθμική ακρίβεια, τα δυναμικά και εκφραστικά στοιχεία (π.χ. φράσεις και αναπνοές)
• Επεκτείνουν τη φωνητική τους έκταση και αναπτύσσοντας την ακουστική τους μνήμη και την ερμηνευτική τους ικανότητα
• Εξοικειώνονται με την παραγωγή μουσικών ήχων με αυξανόμενο έλεγχο της τεχνικής, σύνθετα ρυθμικά και μελωδικά σχήματα, συνοδείες και συνηχήσεις (ρυθμικές – μελωδικές
• Εκτιμούν την προσωπική φροντίδα στην αμφίεση, το χτένισμα ως στοιχεία που συμβάλλουν αποφασιστικά στην όλη εμφάνιση της χορωδίας
• Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν με άλλους

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ:
• Η κατάταξη σε φωνές γίνεται με βάση τα όρια που ισχύουν για την «έκταση των φωνών»
• Μελετούνται εναρμονισμένα τραγούδια για χορωδία, μεταγραφές και μεταφορές
• Δημιουργούνται από τη διδάσκουσα παρτιτούρες με δίφωνη και τρίφωνη εναρμόνιση
• Εφαρμόζεται η μελωδική ανάγνωση (σολφέζ)
• Διδάσκονται έργα χωρίς τη συνοδεία ορχήστρας
• Διδάσκονται έργα με τη συνοδεία ορχήστρας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Η χορωδία του Γυμνασίου-Λυκείου του Π.Σ.Π.Θ., σε συνεργασία με την ορχήστρα συμμετέχει σε όλες τις επετειακές σχολικές γιορτές καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμμετοχή των μαθητριών στην χορωδία ενθαρρύνει την κοινωνική, πολιτιστική και ατομική ανάπτυξή τους.
Η χορωδία ουσιαστικά στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών της. Τα μέλη της παίρνουν μόνο ηθική ικανοποίηση είτε με ατομικό είτε με δημόσιο έπαινο, είτε με το χειροκρότημα.
Οι μαθήτριες επένδυσαν πολύ χρόνο – πέραν του σχολικού ωραρίου τους -και πολύ προσπάθεια για να ασχοληθούν με κάτι που τους άρεσε και που ήθελαν να μάθουν: την εφαρμογή της μουσικής τέχνης τους σε διάφορα περιβάλλοντα, μέσα από δράσεις που αποφεύγουν τη σχολειοποίηση των τεχνών.
Επιπλέον ο κατάλληλος χώρος για δοκιμές αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας της δράσης. Το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαθέτει άριστα εξοπλισμένο Εργαστήριο Μουσικής όπου γίνονται οι πρόβες της χορωδίας, καθώς και άριστα εξοπλισμένη Αίθουσα Εκδηλώσεων η οποία φιλοξενεί ορισμένες εμφανίσεις της. Οι μαθήτριες, σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορούν να δημιουργήσουν και να εξερευνήσουν μια μεγάλη ποικιλία μουσικών ειδών και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες σε επίπεδο δημιουργίας.
Ο υψηλός βαθμός επιτυχίας των στόχων της εφηβικής χορωδίας μαθητριών οδηγεί στην συνέχιση, βελτίωση και επέκτασή του.

Μαρία Πατιώ
μουσικός Π.Σ.Π.Θ.