Ιδρυση 4ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Το 4ο Γ/σιο Ηλιούπολης ιδρύθηκε με την υπ.αριθ. Δ4/499/17-8-1994 απόφαση τουΥΠΕΠΘ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 662 τΒ’/1-9-1994.

Στις 30-6-1994 παρουσιάστηκαν στο γραφείο του Δ/ντή του 2ου Γ/σίου Ηλιούπολης (Περικλέους  κ 17 Νοέμβρη) στην Ηλιούπολη και ανέλαβαν υπηρεσία οι καθηγητές που τοποθετήθηκαν για να διδάξουν στο 4ο Γ/σιο Ηλιούπολης που φιλοξενήθηκε στο κτίριο του 2ου Ενιαίου Λυκείου Ηλιούπολης (Τέρμα Ιθάκης-Ορια Ευόσμου)

Μετονομασία σε 7ο και στη συνέχεια σε 6ο Γ/σιο Σταυρούπολης

Από τον Ιούλιο του 1999 μετονομάστηκε, το 4ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, σε 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης.

Το σχολικό έτος 2005-2006 μεταφέρθηκε στο σχολικό συγκρότημα της οδού Περικλέους & 17 Νοέμβρη στην Ηλιούπολη και λειτούργησε σε διπλή βάρδια μαζί με το 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης μέχρι τον Οκτώβριο του 2008.

Στις 29-9-2008 το 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο νέο κτίριο στη συνοικία της Νικόπολης του Δήμου Σταυρούπολης (Κ. Παλαιολόγου και Ν. Μανδηλαρά) σε πρωινό κύκλο.

Από 1-9-2010 μετονομάστηκε σε 6o Γυμνάσιο Σταυρούπολης του νέου Δήμου Παύλου Μελά.

Στο 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης υπηρέτησα από 30/06/1997 έως και 29/06/2007. . Οι δραστηριότητες που υλοποίησα σ’ αυτό το σχολείο είναι καταχωρισμένες στο υπομενού «Δραστηριότητες 7ου Γυμνασίου Σταυρούπολης».

Μαρία Πατιώ