«Έχει αποκαλυφθεί ότι σ’ αυτά τα σχολεία, όπου η μουσική είναι ένα κανονικό μάθημα, υποχρεωτικό και διδασκόμενο κάθε μέρα, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα κι ευκολότερα – αυτό δεν κρύβει κάποιο μαγικό μυστήριο; Γιατί τα παιδιά ασχολούνται καθημερινά με τη μουσική και αυτή υποκινεί και διεγείρει το μυαλό τους, έτσι που αυτό αναπτύσσεται και γίνεται πιο δεκτικό σε οτιδήποτε άλλο…»

Zoltan Kodàly

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η «Διάχυση εκπαιδευτικών καινοτομιών και καλών πρακτικών που αφορούν το μάθημα της Μουσικής και του Σ.Ε.Π. Γυμνασίου & Λυκείου», για την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και της διδακτικής πρακτικής.

Παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις και πρακτικές, βιωματικές δράσεις, πολυμεσικό υλικό (multimedia), καινοτόμα συνεργατικά προγράμματα, διεπιστημονικές διδακτικές προσεγγίσεις καθώς επίσης και σύγχρονες εφαρμογές και εργαλεία εκπαίδευσης, μάθησης και επικοινωνίας. Κατατίθεται η εμπειρία της υλοποίησής τους, καθώς και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά που προέκυψαν από την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη.

Μαρία Πατιώ