Το Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1985 από 30 καλλιτέχνες – παιδαγωγούς διαφόρων ειδικοτήτων που συνεταιρίστηκαν και αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα Ωδείο που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά σκοπεύει στην προώθηση της μουσικής παιδείας σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Στο Σ.Ω.Θ. εργάστηκα κατά τα σχολικά έτη 1988 -89 έως kai 1995-96 ως καθηγήτρια θεωρητικών μαθημάτων μουσικής.

Μαρία Πατιώ