2013-2014 «Δημιουργία χάρτη ακρόασης – «Εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky: Ν. 5 ‘Μπαλέτο των κλωσόπουλων μέσα στο τσόφλι τους»»

2013-2014 «Δημιουργία χάρτη ακρόασης – «Εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky: Ν. 5 ‘Μπαλέτο των κλωσόπουλων μέσα στο τσόφλι τους»»

Βιωματικό εργαστήριο

Τίτλος: «Δημιουργία χάρτη ακρόασης – «Εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky: Ν. 5 ‘Μπαλέτο των κλωσόπουλων μέσα στο τσόφλι τους»»

Τάξη: Β2 Γυμνασίου

Αντικείμενα:  Μουσική

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2014, 1 διδακτική ώρα

Εκπαιδευτικός: Μαρία  Πατιώ

Αριθμός μαθητών: 25

 

Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές/τριες ακούν συστηματικά και καθημερινά μουσική, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, η προσεχτική μουσική ακρόαση στη διάρκεια του μαθήματος είναι απαραίτητη γιατί καλλιεργεί σημαντικές δεξιότητες. Μέσω αυτής αναπτύσσονται οι ακουστικές δεξιότητες και οι δεξιότητες εσωτερικής ακοής των μαθητών και επίσης αποτελεί το μέσο για την επαφή των μαθητών με ποικιλία μουσικών ειδών, στυλ και πολιτισμών.

Οι μαθητές/τριες του τμήματος Β2 γυμνασίου δημιούργησαν δικούς τους χάρτες ακρόασης για το έργο «Εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky: Μέρος 5  ‘Μπαλέτο των κλωσόπουλων μέσα στο τσόφλι τους’».

Αρχικά δόθηκαν πληροφορίες στους/στις μαθητές/τριες:

  • για το πώς δημιουργήθηκε το μουσικό έργο «Πίνακες από μια έκθεση», του οποίου μέρος αποτελεί το κομμάτι που θα ακούσουν,
  • ο πίνακας του Viktor Hartmann που ενέπνευσε τον Mussorgskyνα συνθέσει αυτό το κομμάτι,
  • πληροφορίες για τον συνθέτη.

ο πίνακας του Viktor Hartmann

Δόθηκε στα παιδιά διάγραμμα στο οποίο υπάρχουν τα χαρακτηριστικά σημεία του έργου, δηλαδή αναγνωρίσιμοι ακουστικά «σταθμοί» του χάρτη ακρόασης, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να προσανατολιστούν σε ποιο σημείο του έργου βρίσκονται κάθε φορά.

Στη συνέχεια τους ζητήθηκε, μετά από 3 ακροάσεις του έργου, να δώσουν τη δική τους εκδοχή του χάρτη ακρόασης για αυτό, σχεδιάζοντας μέσα στα κουτάκια.

Χάρτες ακρόασης που δημιούργησαν τα παιδιά:Comments are closed.