2020 «Αν το ζωγραφικό έργο Blue II του Joan Miró ήταν μουσική πως θα ακουγόταν;»

2020 «Αν το ζωγραφικό έργο Blue II του Joan Miró ήταν μουσική πως θα ακουγόταν;»

Τίτλος: «Αν το ζωγραφικό έργο Blue II του Joan Miró ήταν μουσική πως θα ακουγόταν;»

Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, τμήμα Μουσικής

Αντικείμενα: Μουσική, Εικαστικά, Τ.Π.Ε.

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

Εκπαιδευτικός: Μαρία  Πατιώ

Αριθμός μαθητών: 17 (Σχολικό έτος 2019-20)

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο  «Αν το ζωγραφικό έργο Blue II του Joan Miró ήταν μουσική πως θα ακουγόταν;» εφαρμόστηκε (30 Μαρτίου-6 Απριλίου 2020) στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ενιαίο Σχολείο) με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex, σε συνδυασμό με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας moodle/e-class του Π.Σ.Π.Θ.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Π.Σ.Π.Θ. σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας

1η διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1 (με χρήση της λειτουργίας Share) – (5 λεπτά)

«Αν ο πίνακας ζωντάνευε, ποια μουσική θα ακουγόταν;»  Οι μαθητές/τριες παρατηρούν πίνακες ζωγραφικής και ακούν επιλεγμένα μουσικά κομμάτια. Προσπαθούν να αντιστοιχίσουν κάθε πίνακα με ένα μουσικό κομμάτι, με βάση τα μουσικά όργανα που απεικονίζει ή το είδος της μουσικής στο οποίο παραπέμπει η εικονιζόμενη σκηνή.

Δραστηριότητα 2 (με χρήση της λειτουργίας Share) – (5 λεπτά)

 • Προβολή του εικαστικού έργου  Blue II  του Joan Miró
 • Καταιγισμός ιδεών για τρόπους ηχοποίησης της εικόνας 
  (image sonification) στην ολομέλεια της τάξης (δίδεται ο λόγος σε κάθε μαθητή/τρια που «σηκώνει χέρι»)

Δραστηριότητα 3 (5 λεπτά)

Αξιοποίηση της εφαρμογής Kandinsky

 • Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται σχεδιάζοντας (σε ελεύθερη απόδοση) το έργο Blue II του Joan Miró
 • Παρουσιάζουν τον πειραματισμό τους στην ολομέλεια της τάξης (με χρήση της λειτουργίας Presenter & Share)

Print screens από την διδακτική διαδικασία

Δραστηριότητα 4 (5 λεπτά)

Εργασία σε 3 ομάδες (συζήτηση ανά ομάδα στο messenger -team ή στο viber-team) :

 • 1η ομάδα-ηχητική απόδοση του μπλε στοιχείου του πίνακα
 • 2η ομάδα – ηχητική απόδοση της δυναμικής κόκκινης γραμμής του πίνακα
 • 3η ομάδα – η ηχητική απόδοση του μαύρων κουκίδων του πίνακα.

Δραστηριότητα 5 (10 λεπτά)

Παρουσίαση των αποφάσεων κάθε ομάδας στην
ολομέλεια της τάξης (δίδεται ο λόγος σε 1 μαθητή/τρια κάθε ομάδας που
παίρνει τον λόγο).

Η εργασία ολοκληρώθηκε με ασύγχρονο τρόπο (μέσω της πλατφόρμας eclass και την υπηρεσία gmail):

Με βάση το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (που έχει αναρτήσει ο/η εκπαιδευτικός μουσικής στην πλατφόρμα e-class) κάθε ομάδα ηχογραφεί τους επιλεγμένους ήχους/μελωδίες, τους επεξεργάζεται με χρήση του Audacity και ανεβάζει αυτό το αρχείο στο google drive και το κάνει σε «κοινή χρήση» με τον/την εκπαιδευτικό μουσικής.

Δραστηριότητα 6 (10 λεπτά)

Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης (καταιγισμός ιδεών – δίδεται ο λόγος σε κάθε μαθητή/τρια που «σηκώνει χέρι») που αφορά στην ενορχήστρωση  των 3 ηχητικών αρχείων που προέκυψαν από τις 3 ομάδες: η συζήτηση αφορά την «φορά» με την οποία προτείνεται να γίνει η «ηχητική ανάγνωση» του εικαστικού έργου.

Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε με ασύγχρονο τρόπο (μέσω της πλατφόρμας eclass και της υπηρεσίας google drive):

Κάθε ομάδα:

   • παραλαμβάνει από τον/την εκπαιδευτικό, μέσω της πλατφόρμας e-class το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 και ακολουθεί τις οδηγίες του/της
   • παραλαμβάνει από τον/την εκπαιδευτικό, μέσω του google drive, 4 αρχεία: τις ηχογραφήσεις όλων των ομάδων (3 αρχεία mp3) και το εικαστικό έργο Blue II του Joan Miró (1 αρχείο jpg)
   • καλείται να δημιουργήσει οπτικοακουστικό προϊόν, επεξεργαζόμενη ήχους και εικόνα. Αυτή η δραστηριότητα γίνεται με τη χρήση της εφαρμογής wevideo.

  Print screens από την ανάθεση Φύλλων Εργασίας στην e-class του Π.Σ.Π.Θ.

2η διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 7 (10 λεπτά)

Παρουσίαση της επιλεγμένης ηχογράφησης κάθε ομάδας στην ολομέλεια της τάξης (σε ρόλο presenter και με χρήση της λειτουργίας Share):

       • 1η ομάδα-ηχητική απόδοση του μπλε στοιχείου του πίνακα
       • 2η ομάδα – ηχητική απόδοση της δυναμικής κόκκινης γραμμής του πίνακα
       • 3η ομάδα -ηχητική απόδοση των μαύρων κουκίδων του πίνακα.

      Δραστηριότητα 8

     • (15 λεπτά) Παρουσίαση του video κάθε
      ομάδας στην ολομέλεια της τάξης (σε ρόλο presenter και με χρήση της λειτουργίας Share)
     • (15 λεπτά) Aξιολόγηση, και συζήτηση όσον αφορά την εμπειρία της εκπόνησής του. Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και συντονίζει τη διάδραση μεταξύ των μελών των ομάδων
     • Τέλος, το οπτικοακουστικό προϊόν αναρτάται  στην ιστοσελίδα του σχολείου.

   • Print screens από την παρουσίαση του video στην ολομέλεια της τάξης
   • Η δραστηριότητα αυτή ολοκληρώθηκε με ασύγχρονο τρόπο (μέσω της υπηρεσίας google forms):

    Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης.

    pdf 1
    & pdf 2

Comments are closed.