2020-2021 Ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EPAS Π.Σ.Π.Θ.

2020-2021 Ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EPAS Π.Σ.Π.Θ.

Διδάσκουσα: Μαρία Πατιώ, Μουσικός

Το πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) στόχο έχει την αναβάθμιση της γνώσης των νέων, που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα, γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι μαθητές/τριες της γ΄ γυμνασίου του Π.Σ.Π.Θ., στο μάθημα της Μουσικής μελέτησαν και εκτέλεσαν τον Ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Π.Σ.Π.Θ. για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα.

γ1α

γ2α

γ2β

Comments are closed.