2021-2022 Εργαστήρια Δεξιοτήτων α’ Γυμνασίου: «Η Μουσική του Νερού»

2021-2022 Εργαστήρια Δεξιοτήτων α’ Γυμνασίου: «Η Μουσική του Νερού»

Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον»

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Η μουσική του νερού: Ηχοϊστορία της βροχής»

Δημιουργός: Μαρία Πατιώ, Π.Ε.79.01 Μουσικής

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μουσική, Γεωγραφία, Εικαστικά, Τ.Π.Ε.

Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες

Το σχέδιο δράσης εντάσσεται στο πλαίσιο της Η΄Ενότητας «Σχέδιο συνθετικής εργασίας -project- Το νερό» (Σταυρίδης, Σκορδή, & Χατζηγεωργίου-Λυμπουρή, 2010) και συμβαδίζει με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μουσικής, που είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως µιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Το πρόγραμμα, μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των µαθητών/τριών, µέσα από τις δραστηριότητες μουσικής συνεργασίας, δημιουργίας και εκτέλεσης. (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μουσικής, 2003). Επιπλέον, η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για τη μουσική διδασκαλία-μάθηση αποκτά σημασία στο σημείο όπου γίνεται εντός σαφώς καθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων.

Η πρώτη μουσική της Γης σίγουρα ήταν το νερό. Ο ήχος του νερού συντρόφευε τον άνθρωπο από τη στιγμή της δημιουργίας του, αφού η λίμνη αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του για κατοικία. Άκουσε τους ήχους του νερού και προσπάθησε να τους μιμηθεί. Η σταγόνα της σιγανής βροχής που πέφτει, το ρυάκι με την ήρεμη ροή του ή η βροντερή χλαπαταγή του καταρράκτη ήταν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

  • Μετά το μάθημα της Γεωγραφίας-Γεωλογίας όπου οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν τον κύκλο του νερού, οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Λυκείου παρουσιάζουν στους/στις μαθητές/τριες το βραβευμένο rap τραγούδι που δημιούργησαν με «Τραγούδι ραπ για τον κύκλο του νερού» και ακολουθεί συζήτηση
  • Οι μαθητές/τριες της α’ τάξης του Γυμνασίου, εργαζόμενοι/ες σε ομάδες εμπνεόμενοι/ες από τους στίχους και τις εικόνες του τραγουδιού αυτού, δημιουργούν μουσικές εικόνες νερού  με χρήση του ελεύθερου λογισμικού Kandinsky του chrome music lab Βιντεοσκοπούνται οι μουσικές-εικαστικές δημιουργίες:
  • Οι μαθητές/τριες της α’ τάξης του Γυμνασίου, εργαζόμενοι/ες σε ομάδες  εμπνεόμενοι/ες από πίνακα ζωγραφικής ηχοποιούν μια καταιγίδα, ηχογραφούν την εκτέλεσή τους και δημιουργούν ένα σύντομο βίντεο:

Comments are closed.