2021-2022 Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία – Εφαρμογή δραστηριότητας στο Π.Σ.Π.Θ.

2021-2022 Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία – Εφαρμογή δραστηριότητας στο Π.Σ.Π.Θ.

«Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, η οποία  υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, στο πλαίσιο των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543.

Δημιουργός: Μαρία Πατιώ, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΠΕ 79.01

Επιμορφωτής:  Δρ. Αντώνης Κωνσταντινίδης, ΠΕ 79.01

Επόπτης: Δρ. Κυριακή Ζαχαροπούλου, ΠΕ 79.01

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)2021-2022. Οι μαθητές/τριες των τάξεων  α΄, β΄, γ΄ γυμνασίου του Π.Σ.Π.Θ., στο μάθημα της Μουσικής, καθώς και τα μέλη του Ομίλου Ορχήστρας & Φωνητικής Γυμνασίου-Λυκείου Π.Σ.Π.Θ.,  μελέτησαν και εκτέλεσαν απόσπασμα του  Ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόσπασμα από το 4ο μέρος της 9ης συμφωνίας του Ludwig van Beethoven).

Τρίπτυχο μουσικών δραστηριοτήτων:  Ενεργητική μουσική ακρόαση,  Φωνητική εκτέλεση, Οργανική εκτέλεση

Διαπραγματεύεται τη μουσική έννοια: Μελωδία

Μουσικό είδος: Δυτικοευρωπαϊκή μουσική – έντεχνες παραδόσεις

Διδακτικές ώρες εφαρμογής ανά τάξη: 1 ώρα x 12 τμήματα (και 1 δίωρο ομίλου)

Χρόνος εφαρμογής: 8/3/2022-11/3/2022

ΤΕΚΜΗΡΙΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ημερολόγιο αναστοχασμού

Μουσικό τεχνούργημα – δημιουργία (βίντεο): Ομίλου Ορχήστρας & Φωνητικής Γυμνασίου-Λυκείου Π.Σ.Π.Θ.

Βιντεοσκόπηση μέρους μαθήματος τάξεων:

α΄ γυμνασίου Π.Σ.Π.Θ.

β΄ γυμνασίου Π.Σ.Π.Θ.

γ΄ γυμνασίου Π.Σ.Π.Θ.

Comments are closed.