2015-2016 Συμμετοχή στο πρόγραμμα e-Twinning «Μουσική γέφυρα Αγγλικού και Γαλλικού Πολιτισμού- Μελέτη και έρευνα διασκευών αγγλικών και γαλλικών τραγουδιών»

2015-2016 Συμμετοχή στο πρόγραμμα e-Twinning «Μουσική γέφυρα Αγγλικού και Γαλλικού Πολιτισμού- Μελέτη και έρευνα διασκευών αγγλικών και γαλλικών τραγουδιών»

Τίτλος προγράμματος: Μουσική γέφυρα Αγγλικού και Γαλλικού Πολιτισμού- Μελέτη και έρευνα διασκευών αγγλικών και γαλλικών τραγουδιών
Σχολικό Έτος: 2015-2016
Εκπαιδευτικοί:
Πολίτου Μαρία, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Παπαγιάννη Ευρυδίκη, Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ελλάδα.
Αλεξούδα Γεωργία, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Πατιώ Μαρία, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

Συνεργαζόμενα Σχολεία:
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
&
Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Συμμετείχαν οι μαθητές/τριες τουτμήματος γ2 του Γυμνασίου Π.Σ.Π.Θ.

Σχετικά με το έργο
Το παρόν έργο (project) έχει ως στόχο να διερευνήσει τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Οι μαθητές των δύο Πειραματικών Σχολείων θα ερευνήσουν τραγούδια που ερμηνεύτηκαν στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, θα μελετήσουν τους στίχους των τραγουδιών και θα αναπτύξουν και τις τέσσερις δεξιότητες των δύο γλωσσών (listening, speaking, writing, reading). Η έρευνα θα διεξαχθεί στην αγγλική και γαλλική γλώσσα μέσω αυθεντικού εκπαιδευτικού υλικού μουσικής και δραστηριοτήτων. Το τελικό προϊόν θα είναι η παραγωγή αγγλικού και γαλλικού στίχου γνωστής ευρωπαϊκής μελωδίας που θα επιλέξουν οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων. Το κοινό έργο θα αποτελέσει την προσπάθεια ευαισθητοποίησης στον αγγλικό και γαλλικό πολιτισμό και την προσέγγιση των κοινών χαρακτηριστικών τους.
Λέξεις κλειδιά: Διασκευές , τραγούδια, στίχος, ερμηνεία, μουσική, καλλιτέχνες, αγγλικά, γαλλικά.

Γλώσσες: Ελληνικά, English, Français

Ηλικιακή ομάδα: 14 – 15 ετών

Μαθήματα:  Γλώσσα και Λογοτεχνία, Θέατρο, Ιστορία του Πολιτισμού, Μουσική, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική/ΤΠΕ

Διαδικασια της εργασιασ

1) Εισήγηση του προτεινόμενου έργου .
2) Προσδιορισμός του θέματος με καταιγισμό ιδεών και κατευθυνόμενη αυτενέργεια.
3) Συγκρότηση ομάδων και ανάθεση εργασιών.
4) Έρευνα στο διαδίκτυο τραγουδιών ερμηνευμένων σε αγγλικό και γαλλικό στίχο και καταγραφή του υλικού.
5) Βίντεο διάσκεψη ( μέσω skype) των δύο τάξεων . Ανταλλαγή απόψεων και τελική επιλογή τραγουδιών προς έρευνα.
6) Συγκριτική μελέτη των στίχων των τραγουδιών. Εξαγωγή συμπερασμάτων των κοινών ή διαφορετικών εννοιολογικών, γλωσσολογικών και πολιτιστικών παραμέτρων μέσω γραπτών εργασιών που θα αναρτώνται σε εργαλεία web2.
7) Συνάντηση των συνεργαζόμενων εταίρων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εργασιών.
8) Διασκευή γνωστού τραγουδιού στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα με κοινό θέμα.
9) Δραματοποίηση του τραγουδιού.
10) Αξιολόγηση, ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων της συνεργασίας.

Η διασχολική μας ομάδα


Αφίσα
eTwinning label

video

Comments are closed.